DET HÄR GÖR VI

Förändringsarbete kräver oftast flera samverkande delar. I grunden handlar de om att skapa rätt förutsättningar för att medarbetare ska kunna och vilja jobba på nya sätt – tillämpa nya beteenden. Vi stöttar och utvecklar verksamheter inom viktiga fem områden för förändring – fem områden som också bildar en arbetsprocess. Dessutom leder vi hela processen i ert förändringsarbete, om så önskas.

ANALYSERA BEHOV

Mål & Effekt
Plan. Resurs.

ENGAGERA MEDARBETARE

Varför & Vart?
Involvera. Tro på.

UTVECKLA
LÖSNINGAR

Lösning & koncept
Metoder. Teknik.

UTVECKLA
KOMPETENS

Lärande & görande
för förändring.

FÖLJA UPP, LÄRA
OCH ETABLERA

Resultat & effekt
Lära. Belöna.

UPPDRAG

Här är några utmaningar vi har löst, eller just nu löser. Känner du igen dig? Någon liknande utmaning som du vill lösa? Tveka då inte att höra av dig Olof. Eller så nappar du på vårt Prova-på-erbjudande med en skapande workshop utan kostnad.

JM – UTVECKLA KOMPETENS

Hur utveckla ledarskapet vidare i ett framgångsrikt företag? Hur fördjupa ett personligt engagerande ledarskap i en strukturell arbetsmiljö? Hur gå från program och ”Blended learning”, till individuellt anpassade ”Läroresor”? Hur får man det att funkera i praktiken? Det lägger vi tillsammans nu grunden för, i ett spännande projekt.

ISG NORDIC – UTVECKLA LÖSNINGAR

Hur säkrar man bästa möjliga effekt av en sammanslagning av två bolag? Vad gör man först och hur ser den fortsatt förändringsprocess ut? Hur säkrar man kunder, säljkraft och affärer? Hur enas om en ny identitet? Och hur bibehålla och skapa engagemang hos medarbetarna? Det arbetet pågår just nu med goda resultat.

DALARNAS – ENGAGERA MEDARBETARE

Hur behåller man särprägeln i ett lokalt varumärke i en större koncern? Och hur omformulera ett varumärke efter många år, och skapa tro och övertygelse om det nya? Och hur skapa ett engagemang kring ett sådan förändring, trots att covid skapar begränsningar. Tillsammans fann vi lyckade lösningar på dessa utmaningar.

FABEGE – UTVECKLA LÖSNINGAR

Hur organiserar man bäst sina marknads- resp kommunikationsfunktioner? Hur får man säljstödjande och varumärkesbyggande insatser att stärka varandra? Allt för att få ut maximal effekt i marknaden, när post-covid kanske innebär nya kundbehov och köpbeteenden? Ett nyss avslutat projekt resulterade i en rekommendation kring detta.

UTVECKLANDE INSATSER

Vi gör inte bara större förändringsarbeten, vi gör också enskilda insatser som en del av er befintlig verksamhet. Det flesta av dem handlar om att prata ihop sig – eller prata av sig. M a o att stötta en grupp eller en individ att hitta rätt fokus och väg framåt. Det känns oftast väldigt bra! Prova får du se! Här når du oss enkelt!

Coachning som utvecklar ledare

I vår ledarcoaching får Du all fokus. Allt för att du ska känna dig rätt rustad för att nå dina, och verksamhetens, önskade resultat.

Facilitera viktiga möten
och processer

Vissa möten och beslutsprocesser är extra viktiga. Att alla kommer till tals och att komma till beslut. Sådana möten faciliterar vi – så att du kan ta del.

Utveckla gruppers samarbete

Grupper behöver ibland en puff framåt till nästa steg – prata ihop sig, enas, bygga förtroende. Vi jobbar gärna med Susan Wheelans modeller.

Engagerande affärsplaner och mål

Affärsplaner ska vara tydliga, engagerande och levande – annars kan det va. Vi leder gärna affärsplansprocesser med stor involvering och förankring.

Skapa skräddarsydd kompetens

Kompetens paketeras numera ofta i mindre skräddarsydda moduler – digitala eller fysiska. Vi samlar, skriver och skapar sådana i nära samarbete med er.

Leda och skapa
kick-offer

Ibland är det värt att samlas fysiskt för en kick-off. Vi skapar engagemang, resultat och fortsatt arbete. Tokerierna på kvällen får någon annan fixa 😊

KUNDER

Sedan starten har vi arbetat med många kunder och olika typer av uppdrag. I de flesta fall långa samarbeten, där vi jobbat nära varandra med analyser, affärsplaner, konceptutveckling samt därefter tränat och engagerat ledare och medarbetare för ett lyckat genomförande.
Bland våra nuvarande och tidigare uppdragsgivare återfinns bland annat dessa företag och verksamheter:

ENGAGERA MEDARBETARE och UTVECKLA KOMPETENS

Framgångsrika ICA Maxi, med sitt breda kunderbjudande, ville förtydliga vad man står för – både extern och internt. De beslutade sig för att arbeta fram ett antal kärnfulla Kundlöften, tillsammans med oss, som satte fokus på det kunderna sagt vara allra viktigast. Arbetet skedde under en lång medveten arbetsprocess.

När det väl var dags att börja kommunicera i butik, och tusentals medarbetare skulle förstå, gilla och förverkliga Kundlöftena, behövdes ett bra pedagogiskt hjälpmedel. Vi tog fram ett spel – ICA Maxis egna Servicespel ”Inga problem” – baserat på verkliga utmaningar i butik, som medarbetare tagit fram. Här fick deltagarna, på ett lekfullt sätt, finna lösningar på hur bäst hantera verkliga utmanande kundsituationer. Dessutom föreslå förbättringar för att ytterligare öka servicenivån.

Lär känna MarketCoach

Lär känna MarketCoach – Marknadschefens bästa vän!

MarketCoach

Testa oss!

Bjud in oss till ett kostnadsfritt utvecklingsmöte. 1,5 timmes skapande samtal, och ett sammanfattande förslag som resultat

Boka möte